Bloggen

En slags opslagstavle med bemærkninger og holdninger om emner der ligger mig på sinde.

Bloggen

En slags opslagstavle med bemærkninger og holdninger om emner der ligger mig på sinde.

Bobleflådsfiskeri

Udgivet dato: 16-10-2010

Hvis jeg fik stillet spørgsmålet "hvilket metode er den mest effektive metode til af fange havørred?", vil jeg omgående svare: bobleflåds-fiskeri med flue. Derfor anvender jeg ofte denne metode, når almindeligt fluefiskeri er umuligt på grund af vind og vejr, eller hvis havørreden er uden for fluestangens kastevidde.

Lynende blank vinter havørred fra Vosnæs Pynt på 2 kilo, taget på boble og flue

Grunden til bobleflåddets store effektivitet er sandsynligvis at fiskene ofte æder fødeemner der er meget små eller som bevæger sig uhyre langsomt. Det kan være tanglopper, mysider, rejer, hundestejler og kutlinger - fødeemner der ikke lader sig imitere med blink. For det første er blink ofte for store, for det andet har blink ikke megen lighed de langsomme fødeemner og for det tredje er indspinnings hastigheden måske for høj. Alt dette er selvfølgelig teori, men praksis viser at bobleflådsfiskeri er en såre effektiv metode.

Traditionelt bobleflåds-fiskeri foregår efter et bestemt mønster. Ved efterligning af rejer, kutlinger og hundestejler er det passende med en til 2-4 langsomme omdrejninger på hjulet, efterfulgt af en pause på 5-10 sekunder. Ved tanglopper, mysider o.lign spinnes meget langsomt og jævnt. Moderne spinnehjul er ikke ligefrem konstrureret til denne indspinningshastighed, så tålmodigheden bliver her sat på en alvorlig prøve. Man må altså være indstillet på at denne form for fiskeri er ulideligt langsomt, i modsætning til det raske og bevægelsesfyldte blinkfiskeri. Ovenstående er det traditionelle bobleflådsfiskeri. Jeg tror dog at denne metode er endnu mere effektivt hvis der fiskes varieret. Langsomt, hurtigt, højt, dybt, rykvis eller bare jævnt. Bind så en universalflue - f.eks. Magnus eller Grå Frede (eller dem begge) - på linen, og man er rustet til den måske mest effektive metode til havørredfiskeri.