Bloggen

En slags opslagstavle med bemærkninger og holdninger om emner der ligger mig på sinde.

Bloggen

En slags opslagstavle med bemærkninger og holdninger om emner der ligger mig på sinde.

Farvede havørreder

Udgivet dato: 18-10-2009

Efteråret er nu godt i gang med at sætte sine spor på naturen, og dermed også på fiskeriet efter havørreder. Hvert år på denne tid kører diskussionen om det moralske i hjemtagning af farvede fisk. Debatten kan være heftig og bølgerne går højt i diverse fora. Det sker jævnligt at selvudnævnte og bedrevidende ”fiskerikontrollører” går i selvsving og hånligt kritiserer andres fangster, ud fra egen ophøjet moral om hjemtagning af farvede fisk.

Gylden efterårsørred på 1,5 kg, der tog fejl og lod sig lokke af "Brendas Mor"

Min holdning er den, at så længe det er lovligt – hvilket det er indtil 16. november – ja, så har jeg ingen skrupler ved at gokke fisken. Problemet ville jo være det samme hvis fisken havde hugget for 2 måneder siden – man fjerner en potentiel gydefisk, om man gør det i august eller oktober kan være ligegyldigt. I mine øjne er en blank fisk er lige så vigtig for bestanden som en farvet.

Jeg kan sagtens finde på at genudsætte såvel blanke som farvede fisk. F.eks. genudsætter jeg ofte blanke fisk mellem 40 og 45 cm, idet fisk i denne størrelse ikke rækker langt ved aftenbordet. Desuden genudsætter jeg altid slanke og slatne nedfaldsfisk uanset størrelse. Men jeg har ingen skrupler ved at hjemtage en farvet fisk i god kondition, så længe den ikke er omfattet af gældende fredningsbestemmelser. Tag nu fisken på billedet – fiskeriet har været elendigt med mange 0-ture, så det er årets første fisk over målet, og vi skriver trods alt oktober måned. Selvfølgelig kommer fisken med hjem til gryden selvom den er farvet. Hvis jeg havde 10 fisk skrevet ind i fangstjournalen, kan det godt være at fisken var blevet genudsat, men summa summarum, jeg har ingen samvittighedskvaler ved at hjemtage lovlige farvede fisk.