Fiskepladser

Jeg har efterhånden fisket mange steder i regionen, men foretrækker en håndfuld faste fiskepladser, som jeg kender til bunds og under alle forhold.

Kalø Slotsruin

Området i bunden af Århus bugten omkring Kalø Vig, er udover at være en fantastisk fiskeplads, også et ypperligt naturområde og et yndet udflugtsmål året igennem. Som det ses på billederne er store dele af vigen meget lavvandet, men tag ikke fejl af det. Der findes masser af fiskepladser inden for et overskueligt område. De fleste opfatter vigen som en typisk vinterplads, men selve Kalø's sydvendte kyststræk og Hestehaven er fremragende pladser forår og efterår.

Historisk fiskeplads i bunden af Kalø Vig med masser af huller og strømrender.

Bunden i Kalø Vig er meget varieret, skiftende mellem sandbund, grusbanker, stenrev, muslingerev samt ålegræs, brunalger og blæretang. Der findes dybe strømrender og huller overalt, mellem de mange store sten, stenrev og muslingebanker. Det er flere steder muligt at vade ud og fiske over vanddybder på 2-4 meter eller mere.

I øvrigt er det altid muligt at finde et sted at fiske uanset vejr og vind. Er der kuling fra sydlig retning, kan der fiskes til nord for halvøen med ryggen mod selve slotsruinen, eller man kan vade ud på en grus- eller muslingebanke og kaste mod land hen over strømrender eller tangbælter.

Er man bidt af kystfluefiskeri, er Kalø det helt rigtige sted, og de fleste fisker da efterhånden også med flue. Kalø er således min favoritplads nr.1 til kystflue. Det er rigtig lækkert at vade mellem de store sten og lade fluen afsøge renderne mellem de mange grus- og muslingebanker. Desuden er der aldrig problemer med bagkastet, idet der ofte vades et pænt stykke fra land.

Seneste fangster ved Kalø Slotsruin

Dato Fisk Længde Vægt Metode Endegrej
03-03-2002 Havørred 38 cm 0,6 kg Spin Rappen
26-03-2000 Havørred 45 cm 1,1 kg Flue Wooly Bugger Variant
28-12-1995 Havørred 41 cm 0,9 kg Flue Juletræet

Fisk per måned ved Kalø Slotsruin

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Flere billeder fra Kalø Slotsruin

Fiskeplads
Kalø Slotsruin.
Fiskeplads
Udsigt fra slotsruinen.
Fiskeplads
Dæmningen der forbinder fastlandet og halvøen..