Fiskepladser

Jeg har efterhånden fisket mange steder i regionen, men foretrækker en håndfuld faste fiskepladser, som jeg kender til bunds og under alle forhold.

Fornæs

Fornæs er Jyllands østligste punkt. Det er en rigtig klasikker og en særdeles spændende fiskeplads på Djursland og topplads for havørred og torsk. Sidstnævnte er desværre en sjældenhed, men for få år siden blev der landet mange og store torsk ved Fornæs. Selvom jeg har omkring en times kørsel til Fornæs, er det en af favoritpladserne som jeg besøger flere gange hvert år.

Fornæs er Jyllands østligste punkt. Det er en rigtig klasikker og en særdeles spændende fiskeplads på Djursland

Fiskeriet starter lige neden for fyret, hvor der vades ud over den udbredte tangskov. 100 meter til højre for fyret og sydpå mod Kragenæs skyder lange kalkflader ud i vandet. Visse steder kan der vades langt ud, mens der andre steder er dybt vand tæt på kysten. Overalt ved Fornæs skal der vades med stor forsigtighed, for det er ikke ufarligt at færdes på de glatte og ujævne kalkflader. Mange steder er der dybe huller eller store sten at snuble over, så pas på..!

Det er ved Fornæs, at jeg har fanget min største fisk direkte fra kysten. I midten af 80'erne landede jeg en smuk rødbrun torsk på 3,5 kg. Ellers er det havørred fiskeriet som lokker ved Fornæs. Hvert år landes der mange og ofte store havørreder. I sæsonen er der rigtig mange hornfisk og i perioder er der chance for multer.

Nogle hundrede meter syd for Fornæs Fyr ligger Kragenæsset. Et yderst interessant sted - næsten et lille stykke Bornhold i Jylland. For enden af revet falder bunden visse steder op til flere meter. Under rolige vindforhold er det muligt at vade ud på revet og fiske lige ved selve skrænten. Normalt er revet oversvømmet, og der er en kraftig strøm hen over skrænten og selve revet. Det er ved Kragenæsset jeg første gang træffer multer. Det er efteråret 2000, vi fisker efter havørred, men efter en halv times tid spotter vi dem første gang - multerne; i massevis. En kæmpestime med dusinvis af multer, måske op mod hundrede fisk, boltrer sig i overfladen. Masser af luftbobler og spidse rygfinner afslører fiskenes position mens de svømmer frem og tilbage forbi næsset, og efter finnernes størrelse at dømme, er mange af multerne af betragtelig størrelse. Vi skifter straks til de mindste fluer i æsken. Flere gange er fiskene på kastehold og mange gange lykkedes det at placere fluen midt i, eller i yderkanten af stimen. Desværre ignorerer multerne alle vores fluer. Sidst på eftermiddagen trækker multerne længere ud, og er derfor udenfor fluestangens kastevidde. Et sidste forsøg med bobleflåd og flue giver flere hug, men ingen multer bliver hængende. Selvom turen ikke gav fisk, var det alligevel en kæmpeoplevelse at fiske til de store multestimer.

Seneste fangster ved Fornæs

Dato Fisk Længde Vægt Metode Endegrej
10-05-2009 Hornfisk 70 cm 0,4 kg Flue Red Tag Palmer
10-05-2009 Hornfisk 70 cm 0,4 kg Flue Red Tag Palmer
28-09-2003 Havørred 39 cm 0,6 kg Flue Ultra Aura Reje
28-09-2003 Havørred 46 cm 1,3 kg Flue Ultra Aura Reje
17-11-2002 Havørred 38 cm 0,65 kg Spin Pinky Killer
17-11-2002 Havørred 38 cm 0,65 kg Spin Pinky Killer
17-11-2002 Havørred 40 cm 0,8 kg Spin Sølvpil
28-10-2001 Torsk 40 cm 0,8 kg Spin Rappen
28-10-2001 Torsk 40 cm 0,8 kg Spin Rappen
14-10-2001 Torsk 57 cm 1,6 kg Spin Rappen

Fisk per måned ved Fornæs

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0 0 0 0 2 0 0 0 2 9 10 0

Flere billeder fra Fornæs

Fiskeplads
Strækningen mellem Fornæs Fyr og Kragenæsset er præget af store kalkflader..
Fiskeplads
Strækningen mellem Fornæs Fyr og Kragenæsset er præget af store kalkflader.
Fiskeplads
Fin kysttorsk fra Fornæs - 57 cm, 1,6 kg. Desværre er tosken i disse år en sjælden gæst..