Fiskepladser

Jeg har efterhånden fisket mange steder i regionen, men foretrækker en håndfuld faste fiskepladser, som jeg kender til bunds og under alle forhold.

Sangstrup Klint

Her er der ikke bare tale om en fiskeplads, det er noget andet og mere. Noget, det stikker dybere. For Sangstrup Klint er et fascinerende sted at være, og hver gang jeg kommer herud er det som at træde ind i en anden verden. Både over og under vandet er området helt unikt og man kan nemt henfalde i dagdrømmeri, når man vader hen over de fantastiske kalkformationer og følger med i livet mellem den særlige bundvegetation der findes her.

Dejlig natur ved Djurslands kyst, den lodrette kalkholdige Sangstrup Klint står visse steder helt ude i havstokken.

Som det tydeligt fremgår af billederne, hæver klinterne sig op mod 17 meter lodret op, mange steder direkte i havstokken. Havbunden ud for kysten er stærkt kuperet, og består mest af store kalkflager og sten. Ifølge dykkerne minder bunden en del om et tropisk koralrev, med dybe furer i kalken flot begroet med alskens vegetation - og omgivet af mange forskellige fiskearter, som findes her i massevis.

Der fiskes først og fremmest efter havørred, men til tider huserer stimer af multer i vegerationen, ofte meget tæt ved land. Fælles for Karlby og Sangstrup Klinter er, at de huser havørreder hele året, og hvilket er usædvanligt for Djurslands åbne kyster - også i vintermånederne. Det er muligvis kalkbunden og måske undersøiske kilder som er årsagerne til dette.

Fiskeri kan være umuligt i pålandsvind, da bølgerne vasker kalk ud fra klinterne og gør vandet uklart og umuligt at fiske i. Derfor fisker Sangstrup og Karlby bedst i når vindretningen er fra syd til vest. Start med en tur hen ad klinten, der er fornemt overblik over kysten og bundforholdene (under gunstige vejrforhold, kan det være den bedste måde at spotte multerne på). Ved høj vandstand kan det være umuligt at komme forbi pynter hvor klinten når helt ud i havstokken. Løsningen er at gå oppe på selve klinten, nogle hundrede meter i sydlig retning findes et tykt reb forankret, beregnet til ”rappelling” ned over klinten.

Seneste fangster ved Sangstrup Klint

Dato Fisk Længde Vægt Metode Endegrej
26-10-2013 Sej 30 cm 0,4 kg Flue Pinky Killer
03-05-2013 Havørred 40 cm 0,7 kg Flue Kobberbassen
23-04-2012 Havørred 50 cm 1,2 kg Flue Pattegrisen
23-04-2012 Havørred 42 cm 0,8 kg Flue Pattegrisen

Fisk per måned ved Sangstrup Klint

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0

Flere billeder fra Sangstrup Klint

Fiskeplads
Sangstrup op Karlby klinter fremtræder med meget stejle, næsten lodrette profiler og består af grålig hvid kalk..
Fiskeplads
Havørred på 50 cm fra Sangstrup Klint.
Fiskeplads
Flere steder er der huler i den lodrette klint..